BKV-Spelaren


Vi fortsätter succén med BKV-spelaren!

Nu fortsätter succén med BKV-spelaren! Det blir nu fjärde året vi genomför detta. Första året var vi lite osäkra på hur initiativet skulle tas emot. Efter andra året kände vi att det skulle permanentas. Initiativet är enkelt - vi uppmuntrar privatpersoner att helt enkelt stödja Jämtland Basket. Överenskommelsen är lika enkel - insamlingen ska oavkortat gå till att förstärka spelarbudgeten. Tillsammans med Jämtland Basket utser vi också vem som ska bli BKV-spelaren. Emellanåt blir det missförstånd - insamlingen betalar inte spelarens lön utan förstärker spelarbudgeten.

Ju större Jämtland Baskets ekonomi blir desto lättare blir det att kunna ha en högkvalitativ ledar- och spelartrupp. Innan vi tog första beslutet om insamlingen diskuterade vi andra aktiviteter, men konstaterade att “vi mår bäst” - när vi vinner matcher” så beslutet blev enkelt. En kraftsamling på att förstärka spelarbudgeten! Gensvaret på initiativen har varit stora.

Första och andra säsongen inbringade 234 000 kr och 260 000 kr. Jaan Puidet och Adam Rönnqvist valdes till BKV-spelare. Till den nyligen avslutade tredje säsongen valdes Anez Sekovic till BKV-spelare. 116 personer satsade 246 000 kr. Fantastiskt tack för alla dessa insatser.

När något är lyckat ska man fortsätta, denna BKV-satsning är precis det. Vilket bestämts och kommer att startas maj/juni 2021

Styrelsen BKV

0 2 3 0 0 0

Så här många kronor har kommit in till BKV-spelaren

Vilka är med

Erik Westin 12000 kr

Larsove Lundeteg Eva Axstål 3000 kr

Björn Persson 2000 kr

Annika Sinclair 1000 kr

Bo Wagenius 1000 kr

Johnny Gavelin 1000 kr

Roger Lilliesköld 1000 kr

Tomas o Barbro Hennersson 1000 kr

Torbjörn Hallqvist 1000 kr

#HEJAJÄMTLAND